FORMULASZ ZGŁOSZENIOWY

Chcę uczestniczyć w Polsko-Niemieckim Forum Młodzieży w Chemnitz.

Administratorem danych uczestników seminarium jest Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Dane osobowe uczestników będę przetwarzane w celu organizacji seminarium oraz zapewnienia uczestnikom udziału w nim. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych dostępnych jest w tutaj.